Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2020

05:33
Boże jak mi się chce dziś być kochanym. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaheavencanwait heavencanwait
05:32
9387 8b1b 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
05:31
9588 0932 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
05:30
9640 c0b7 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
05:30
0937 d01b 390
Reposted fromnutt nutt viapyotrus pyotrus
05:29
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viapyotrus pyotrus
05:29

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viapyotrus pyotrus
05:28
05:28
05:28
05:28
05:25
2062 ab07 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapyotrus pyotrus
05:25
05:25
9274 d070 390
Reposted fromla-lu la-lu viayouaresonaive youaresonaive

January 16 2020

23:24

za dużo

chaos. panika. tony śmieci. australia. wojna. syria. głód. niewolnictwo. praca za dolara dziennie. śmierć pięcioosobowej rodziny na miejscu. gwałt. pobicie ze skutkiem śmiertelnym. 
a ja się przejmuję, że czuję nic i za dużo.
że jestem niekompletna.
że nie można mnie kochać.
pisana mi jest
samotność
niezrozumienie
wyalienowanie
sam na sam. ja i moja panika. ja i moje nadinterpretacje. ja i moje myśli. ja i rozmowy do nikąd, bez celu. ja i moje nic nieznaczace zdanie. ja i moje uczucia. ja i moja beznadziejność. ja i moje przejmowanie się sobą. ja i mój egoizm. ja i mnie za dużo. może, nie jestem taka sama jak mi się wydaje. skoro mnie, jest wiele. za dużo mnie. za dużo.
obudź się.
21:45

zmiotło mnie z planszy

czuję się źle. tak kurewsko źle. boli mnie całe  ciało. nawet nie umiem tego wytłumaczyć. ale chyba nigdy mi to nie wychodziło, dobieranie odpowiednich słów i nazywanie własnych emocji. czasem, sama nawet nie wiem, co czuję. nic i za dużo, jednocześnie. chyba sobie nie radzę. pierwszy raz, nie mogę się posklejać. zamiast tego, rozsypuję się codziennie na nowo. na coraz mniejsze elementy. nie chcę tu być. ani tu. ani tam. nigdzie. chcę nie być.
Reposted byjamaicanbeatimpulsivee
20:39
5374 4cbc 390
Reposted fromadkagar adkagar viachrzrzrz chrzrzrz
20:39
To co po nas zostaje, to energia z relacji z drugim człowiekiem. Ważne, co zostawiliśmy z siebie w innych.
— Lidia Popiel
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viachrzrzrz chrzrzrz
20:38
1536 2ba5 390
Reposted fromkrzysk krzysk viachrzrzrz chrzrzrz
20:38
1917 2b16 390
Reposted fromthetemple thetemple viachrzrzrz chrzrzrz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl