Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Nie ma w życiu niczego cenniejszego niż czas. To jak podarowanie cząstki swojego życia, której już nigdy nie odzyskasz. Czyjaś obecność jest bezcenna. 
— Ilona Gołębiewska
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viainspirations inspirations
Czasem po prostu potrzebujesz usłyszeć, że jesteś dzielna. Że jesteś wspaniała.
— Mów mi tak
9827 97e8
Reposted fromteatrlalek teatrlalek viaupinthesky upinthesky
2111 57e0 500
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Kiedy widzę, co życie robi z ludźmi, to śmierć wcale nie jest taka najgorsza.
— Terry Pratchett
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadjLangley djLangley
7336 a0bf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajamaicanbeat jamaicanbeat
baby, tell me I got to know; are you okay? you seem too far gone and further, standing there. all alone.
6104 d154
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagrovly grovly
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viagrovly grovly
6625 472b
Reposted fromEtnigos Etnigos viagrovly grovly
Uderzył mnie mocno słowem, a później jego brakiem, bo nie przeprosił (...) A przecież słowa ranią głęboko i nigdy nie zapominasz tego bólu.
— porypana panna
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viagrovly grovly
Znów mam wątpliwości co do siebie
Reposted fromxawery xawery viagrovly grovly
2219 04d0
Reposted fromkrzysk krzysk viagrovly grovly
Znasz to przeszywające uczucie ? To któremu towarzyszy zazwyczaj jedno banalne i na swój sposób przerażające pytanie  - A co jeżeli jednak nie wystarczysz ? 
— Lariflette
Reposted frommiss-reckless miss-reckless viagrovly grovly
7927 e5b2 500
shameless.
Reposted fromPoranny Poranny viagrovly grovly
7255 1d0b 500
Reposted fromverronique verronique viagrovly grovly
2749 0265 500
Reposted fromviolator violator viagrovly grovly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl