Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4668 5884
8877 942d 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viahrafn hrafn
Coś w środku tak miękko mi płacze. 
Reposted fromhrafn hrafn viadancingwithaghost dancingwithaghost
nie zapamiętasz, zapamiętasz mnie
dużo panien niebo Ci da
Ty mnie zapomnisz
zapomnę Ciebie i ja
Reposted bymilostki milostki
0559 0d06
9113 4139
5496 47a8 500
2734 5e31 500
1564 49e1 500
Z.BEKSIŃSKI
Reposted fromwentyl wentyl viaSilentRule SilentRule
6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viapiehus piehus
1900 4986 500
Reposted fromyolo28 yolo28 viaponurykosiarz ponurykosiarz
6242 3489 500
Reposted fromhrafn hrafn vialottibluebell lottibluebell
Pamiętaj, że wielka miłość i wielki sukces wymagają podjęcia wielkiego ryzyka.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialottibluebell lottibluebell
0595 4ebd
Reposted fromTankistD TankistD viahrafn hrafn
Gdy mężczyzna ma przy swym boku kobietę, której nie ceni i nie dzieli z nią życia, to z kosmicznego punktu widzenia nie ma żadnego powodu, by kobieta ta nadal przy nim pozostawała - nie ma to celu i sensu.
— Jan van Helsing - "Rozmowy ze śmiercią"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarhubarbrr rhubarbrr
Zanadto wszystko bierzesz do serca, przez to będziesz zawsze najnieszczęśliwszym człowiekiem.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromaleander aleander viarhubarbrr rhubarbrr
To była miłość, do diabła. Taka na wieczność, o jakiej się czyta w książkach, zupełnie nierealna, a jednak prawdziwa. Tylko człowiek, który przeżywał każdy kolejny dzień, dusząc się z tęsknoty, czując fantomowy ból w sercu, marząc nocami o tej drugiej, utraconej osobie, może to zrozumieć. Dla reszty będą to tylko puste słowa, niczego niewnoszące, pozbawione głębi.
— Agnieszka Lingas-Łoniewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabluejane bluejane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...