Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2018

7321 3ef6 420
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena vialittleburn littleburn
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialittleburn littleburn
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
8620 bc9f 420
Reposted frompiehus piehus viagdziejestola gdziejestola
2961 156e
Reposted frompanikea panikea viashameonyoubitch shameonyoubitch
1006 5784 420
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
5028 36a1 420
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą , nigdy nie będziesz wiedzieć , czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności .
8752 2167 420
przed prawdą nie uciekniesz.
8841 2961 420
Reposted fromoll oll viapoppyseed poppyseed
Kiedy będziesz chciał się poddać,  Kiedy będziesz chciał odpuścić,  Kiedy zabraknie Ci odwagi, Kiedy stracisz z oczu cel, Kiedy stwierdzisz, że zgubiłeś sens,  Kiedy będziesz zły, zrezygnowany i smutny.  Przypomnij sobie, że kiedyś umrzesz. I spróbuj jeszcze raz, bo na razie masz czas, aby zmienić wszystko.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
“Przyjaźń to jest coś niezwykle ważnego, co nie wszyscy w życiu znajdują. Zawsze jest wzajemna - nie tak jak miłość. Można beznadziejnie kochać całe życie, ale nie można beznadziejnie się przyjaźnić.
— ks. Jan Twardowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

January 12 2018

2910 2af1 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vialittleburn littleburn
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viatarczyn tarczyn
2051 67b4 420
Reposted frompheebs pheebs vialittleburn littleburn
4168 3428 420
Reposted frompiehus piehus vialittleburn littleburn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl