Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
5346 3e52 420
Martyna Wojciechowska w odpowiedzi na sytuację polityczną w Polsce
0272 86e9 420

July 20 2017

1055 59f3 420
7545 f221 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaabstractionn abstractionn
5576 ce32 420

July 19 2017

2403 4f9b 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
2411 f431 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
2439 6868 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

July 18 2017

Jeśli możesz komuś pomóc, jeśli potrafisz coś dobrze robić i zmienić świat, to powinieneś działać.
— Jill Santopolo
Reposted byhiperbadzievnutt
jak przypuszczam, większość ran zadają nam najbliźsi, związek z drugim człowiekiem jest też miejscem, w którym najlepiej się one goją...
— William Paul Young
5278 b01c 420
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viaabstractionn abstractionn
4336 bafd 420
Reposted fromfoods foods viaabstractionn abstractionn
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl