Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2019

05:06
3280 838a
05:06

September 22 2019

21:55
7143 04dd 500
call me.
21:53
7142 ea90
21:16
Jestem tak rozkojarzona
Kiedy nie jesteśmy w kontakcie
Naprawdę, naprawdę naprawdę naprawdę cię lubię
I chcę Cię, czy chcesz mnie, czy także mnie chcesz?
— Carly Rae Jepsen - I Really Like You
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl via12czerwca 12czerwca
15:44
9566 0c09
15:42

Są chwile, kiedy człowiek jest tak zdołowany psychicznie, że nie potrafi wydobyć z siebie słowa.

— Nicholas Sparks
Reposted fromkrn krn viairmelin irmelin
15:42
Ignorowanie to pewna forma subtelnego „wypierdalaj” którą od czasu do czasu stosuje każdy.
Reposted fromSzymonBaszak SzymonBaszak viairmelin irmelin
15:41
chcę Ciebie 
wziąć 
w każde możliwe miejsce
ale najbardziej 
chcę Cię 
mieć 
na co dzień 
15:37
2675 3603 500
Reposted fromkotowate kotowate viayouaresonaive youaresonaive
15:36
8571 942f
11:59
8608 ba64 500
Reposted frombrumous brumous viapiehus piehus
11:59
3772 6935 500
Reposted fromsoftboi softboi viapiehus piehus
07:16
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
07:16
2263 0e50
07:15
2461 61f7 500
Reposted fromnenya nenya viablackatlass blackatlass
07:15
Zasługujesz na to, aby ktoś Cię wreszcie docenił. Pokochał, tak naprawdę, żeby Twoje imię było bezpieczne w jego ustach. Zasługujesz na to.
Reposted fromzabka zabka vianiedonaprawienia niedonaprawienia
07:15
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M vianiedonaprawienia niedonaprawienia
07:15
To uczucie, że ktoś cię chce i pożąda, było uzależniające.
— L.J. Shen - "Odcień północy"
07:15
4768 0a98 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl