Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2017

9062 c0d0 420
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viatarczyn tarczyn

September 25 2017

2051 67b4 420

September 22 2017

2916 3c5f 420
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viapurpa purpa

September 18 2017

September 16 2017

8974 93c6 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaMonia94 Monia94

September 14 2017

Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viadeepbluex deepbluex
2517 5cfe 420
Reposted fromoutoflove outoflove viaalliwantisyou alliwantisyou
4619 c0e8 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialikeknives likeknives
2486 4531 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
5149 7965 420

serious:

you > everything

September 13 2017

Reposted fromCaccipergolo Caccipergolo viapurpa purpa

September 11 2017

Ziemia jest pełna nieba, A każdy zwykły krzew płonie Bogiem. Ale tylko ci, którzy widzą, zdejmują sandały."
— E. Barrett Browning
Reposted fromkudi kudi viashameonyoubitch shameonyoubitch

September 09 2017

Miłość nie polegała na byciu z kimś jedynie w słonecznych dniach. Oznaczała trwanie przy tym kimś nawet w burzowe noce.
— Brittainy C. Cherry - "Woda, która niesie ciszę"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl