Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

11:35
Każda rzecz istnieje, dąży do zaistnienia, sytuacje układają się w pewną całość, niekiedy niosąc ze sobą potężne konfiguracje emocjonalne, aż w końcu dokonuje się przeznaczenie.
— Houellebecq Michel
Reposted byaurinkoniskowomyszkaminnie
11:34
to nie przyszłość zabija człowieka, lecz przeszłość, która powraca, dręczy, niszczy, aż w końcu naprawdę zabija
— Houellebecq Michel
Reposted byaurinko aurinko
11:33
pewnych rzeczy nie wolno akceptować, są takie chwile, kiedy trzeba zająć zdecydowane stanowisko
— Houellebecq Michel
Reposted byaurinkomyszkaminnie
11:32
Ludzie nigdy nie słuchają rad, a jeśli o nie proszą, to dokładnie po to, by się do nich nie zastosować, tylko uzyskać zewnętrzne potwierdzenie, że dali się wkręcić w spiralę zniszczenia i śmierci; osoby udzielające im rad odgrywają rolę chóru w greckiej tragedii, potwierdzającego w uszach bohatera, że wkroczył na drogę destrukcji i chaosu.
— Houellebecq Michel
Reposted byaurinkotakatambasienkaniskowofreewaylaparisienne
11:31
Kim w końcu byłem, by przypuszczać, że jestem w stanie cokolwiek zmienić w globalnym biegu spraw?
— Houellebecq Michel
Reposted byaurinko aurinko
11:30
utrzymywałem swoją rozpacz na poziomie możliwym do przyjęcia, można żyć, będąc zrozpaczonym, większość ludzi tak właśnie żyje, chociaż czasami się zastanawia, czy może sobie pozwolić na łyk nadziei, to znaczy zadaje sobie pytanie, po czym odpowiada na nie przecząco
— Houellebecq Michel
Reposted byaurinkoniskowochemicznafreeway
11:28
ludzie nie tylko wzajemnie się torturują, ale robią to bez cienia oryginalności
— Houellebecq Michel
Reposted byaurinko aurinko
11:27
Nie da się ludziom pomóc, pomyślałem, ani przyjaźń, ani współczucie, ani psychologia, ani inteligencja sytuacyjna nie znajdują tu żadnego zastosowania, ludzie sami wytwarzają mechanizm własnych nieszczęść, nakręcają go do oporu, a potem mechanizm się kręci w sposób nieuchronny z kilkoma potknięciami czy spowolnieniami w wyniku na przykład choroby, ale kręci się do końca, aż do ostatniej sekundy.
— Houellebecq Michel
Reposted byaurinkoniskowofreewaylaparisienne
11:25
obracanie nożem w ranie, nigdy nie stanowi dobrej opcji
— Houellebecq Michel
Reposted byaurinko aurinko
11:24
ostatnio bałem się nocy, bałem się pozwolić, by mój umysł działał bez żadnej kontroli, gdyż on wiedział, że zmierzam prosto ku śmierci i nigdy nie przepuścił okazji, aby mi o tym przypomnieć
— Houellebecq Michel
11:22
Człowiek zagłębia się w przeszłość, zaczyna się w nią zagłębiać, a już po chwili pogrąża się i wygląda na to, że owo pogrążenie traci jakiekolwiek granice.
— Houellebecq Michel
Reposted bymyszkaminnie myszkaminnie
11:22
(...) zajmują się tym przemili ludzie, słabi, a zarazem odważni, należący do kategorii przemiłych, skromnych ludzi, którzy umożliwiają funkcjonowanie społeczeństw w epoce globalnie nieludzkiej i gównianej
— Houellebecq Michel
Reposted bymyszkaminnie myszkaminnie
11:20
w końcu zrozumiałem, że świata nie zmienię, że inni są ambitniejsi, inteligentniejsi, bardziej zmotywowani ode mnie
— Houellebecq Michel
Reposted byniskowomyszkaminniedesperateeefreeway
11:20
świat zewnętrzny był twardy, bezlitosny dla słabeuszy, prawie nigdy nie dotrzymywał obietnic, tak więc miłość była jedyną rzeczą, w którą ewentualnie można było wierzyć
— Houellebecq Michel
Reposted byaurinko aurinko
11:19
społeczeństwo to maszyna niszczenia miłości
— Houellebecq Michel
11:18
Byłem szczęśliwy, nigdy przedtem nie byłem i nigdy w przyszłości nie będę tak szczęśliwy, ani przez chwilę jednak nie zapomniałem, że sytuacja jest ulotna.
— Houellebecq Michel
11:18
Większość ludzi nie umie korzystać z życia, które nie jest dla nich niczym swojskie, nigdy nie czują się w nim swobodnie, dlatego właśnie dążą do wielu rozmaitych, mniej lub bardziej ambitnych i wzniosłych celów, zazwyczaj zresztą ponoszą porażkę i dochodzą do wniosku, że trzeba było po prostu cieszyć się życiem, tyle że na ogół jest już za późno.
— Houellebecq Michel
Reposted byniskowoblacksadcatmyszkaminniefreeway
11:12
świat zewnętrzny narzucił swoją obecność i zrobił to z całą brutalnością
— Houellebecq Michel
Reposted byaurinkomyszkaminniespis-rzeczy-ulubionych
11:11
tak oto umierają cywilizacje, bez trosk, niebezpieczeństw i dramatów, przy niewielkim przelewie krwi, cywilizacje umierają z nudów, ze znużenia samymi sobą
— Houellebecq Michel
Reposted bymyszkaminnie myszkaminnie
11:10
brak jednej bliskiej osoby sprawia, iż świat zdaje się martwy, a człowiek umiera lub zamienia się w ceramiczną figurkę
— Houellebecq Michel
Reposted byniskowoblacksadcatbettersorrythansafexx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl