Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2019

Twoja obecność nikomu nie uratuje życia. Nie zmieni wyników badań. Nie uczyni możliwej teleportacji o dwa kraje dalej. Ale pewnego dnia być może sprawi, że komuś po prostu będzie łatwiej przejść przez trudny czas, który nazywamy życiem. 

Pora znów być kimś więcej, a nie mniej, niż tylko człowiekiem.

Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszerszer szerszer

November 18 2019

7611 ba84 390
Reposted fromRowena Rowena viamems mems
6159 ade6 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viamems mems
Reposted frombluuu bluuu viamems mems
8894 9f4d 390

kvtes:

rest.

Reposted fromtosiaa tosiaa viamems mems
8470 a045 390
Reposted from4777727772 4777727772 viamems mems
2238 0b7f 390
usłysz mnie, kiedy milczę.
Reposted byheavencanwaitxwyczesanagitarax
0921 703a 390
Reposted fromnyaako nyaako viaaurinko aurinko
Jestem jedną z tych osób, które mają radosne usposobienie, lecz smutną duszę.
Reposted fromnikami nikami viaaurinko aurinko
To jest bodaj najpiękniejsza forma miłości: pozwolić drugiej osobie, by pozostała sobą.
— "Jesteś moją obsesją"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaaurinko aurinko
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - "Bikini"
Reposted fromIriss Iriss viaaurinko aurinko
Jest coraz ciężej, chociaż w sumie nic się nie dzieje.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaurinko aurinko
7058 b3c7 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaurinko aurinko
6369 9881 390
Reposted frominto-black into-black viaaurinko aurinko
1369 e1b2 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie
2429 226b 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie
8759 ff68 390
Reposted fromtwice twice vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl